Første del: Flammer over Bögenhafen

49307674_862631577462380_6781472710041010176_n.jpg

Spil 1: Karakterer og ildebrand – hvori de første karakterer introduceres på den sidste nat i Schaffenfesten, og der udbryder brand under mystiske omstændigheder.

Spil 2: Nye venner, dæmonritual og pest – hvori Ordo Septenarius netop har udført deres ritual i pakhus 13, og det er op til et nyt hold helte at føre kampen videre.

Spil 3: Grauenburgs dårlige æbler – hvori baron Wilhelms Grauenburg viser sig at være plaget af mere end én slags råddenskab.

Spil 4: Nurgles yngel – hvori et æglæggende uhyre afsløres, og nogen får deres mere eller mindre velfortjente straf mens andre konspiratorer går fri.

Spil 5: Efterskælv i Bögenhafen – hvori byen fortsat lider under rænkemagernes magtbegær, og heltene følger en tidligere efterforsknings fodspor ned i kloakken.

Spil 6: Den splittede orden – hvori en fortrolig snak med familien Teugen skaber et dilemma, og flere brikker af sammensværgelsen kommer frem.

Spil 7: Daemonetten – hvor et vinget uhyre møder sit endeligt i en brønd, og en sending pestpupper fra Grauenburg dukker op i byen.

Spil 8: Fanatikere og tyvepak – hvori heksejægere indtager Bögenhafen, og inkvisitionen dømmer og straffer. Samtidig får en bande tyve deres bekomst.

Spil 9: Wolf Sauers kælder – hvori Dicte slutter sig til selskabet, og de gør grusomme opdagelser i en mørk kælder.

Spil 10: Gideon – hvori Wolf Sauer får sin bekomst, og Gideon, den dæmoniske dreng vi har hørt så meget om, for alvor gør sin entre.

Spil 11: Afsked med Bögenhafen – hvori baron Wilhelm snyder heksejægernes bål, og heltene flygter ud af byen ved nattetide.

Historien fortsætter i anden del: Ad ukendte veje.